Received message - other

Procurement procedure Dodávka vitríny a vaků pro VK UJEP v DNS - 2018/0064
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 11.07.2018 12:58:15
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka vitríny a vaků pro VK UJEP v DNS - 2018/0064. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0064.pdf (670.08 KB)