Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup vybavení a zařízení pro halové sporty - gymnastika, atletika, házená a volejbal – 2018/0111
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2018 22:59:52
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- VYZVA_ZD_2018_0111.pdf (622.62 KB)