Received message - invitation

Procurement procedure Nákup vybavení a zařízení pro halové sporty - gymnastika, atletika, házená a volejbal – 2018/0111
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 03.07.2018 22:59:52
Subject Invitation

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Attachments
- VYZVA_ZD_2018_0111.pdf (622.62 KB)