Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sportovní ortopedické vozíky – 2018/0115
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2018 18:04:48
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva_ZD_2018_0115.pdf (2.95 MB)