Received message - invitation

Procurement procedure Sportovní ortopedické vozíky – 2018/0115
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 28.06.2018 18:04:48
Subject Invitation

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Attachments
- vyzva_ZD_2018_0115.pdf (2.95 MB)