Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2018 14:14:03
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva_2018_0074.pdf (601.58 KB)