Received message - invitation

Procurement procedure Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 08.06.2018 14:14:03
Subject Invitation

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Attachments
- vyzva_2018_0074.pdf (601.58 KB)