Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2018 11:48:30
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni 2018_0017.pdf (2.20 MB)