Received message - other

Procurement procedure Pořízení spektroskopického automatizovaného ellipsometru – 2018/0017
Sender Vladislav Šrajbr
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 09.05.2018 11:48:30
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Attachments
- Oznameni 2018_0017.pdf (2.20 MB)