Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Pořízení hardwaru pro Mobile Proximity (Beacon) a vytvoření softwaru pro sběr dat LBA a komunikaci LBS“
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2018 13:22:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel po interní kontrole upravuje text výzvy a kupních smluv pro část 1 a 2, viz přílohy. Změny jsou vyznačeny červeně. Na základě těchto skutečností prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro obě části do 16. 5. 2018 do 10:30 hodin.


Přílohy
- ZMĚNA OZNÁMENÍ OTEVŘENÉ VÝZVY - 4.5.2018.docx (154.39 KB)
- Změna - Příloha č. 2 -Kupní smlouva - část1.docx (191.08 KB)
- Změna - Příloha č. 2 -Kupní smlouva - část2.docx (191.44 KB)