Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon TDI a koordinátora BOZP - Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0044
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2018 15:08:34
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva.pdf (2.81 MB)