Received message - invitation

Procurement procedure Výkon TDI a koordinátora BOZP - Rekonstrukce suterénu na objektu sportovní hala UJEP 2018/0044
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 24.04.2018 15:08:34
Subject Invitation

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Attachments
- vyzva.pdf (2.81 MB)