Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2018 13:10:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz, na který odpovídá, viz příloha.


Přílohy
- DD II.docx (579.65 KB)