Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poloautomatický mikrotvrdoměr - 2011/0005
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2011 13:15:20
Předmět Výzva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAJÁZKY MALÉHO ROZSAHU "POLOAUTOMATICKÝ MIKROTVRDOMĚR - 2011/0005"
dle ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách


Přílohy
- výzva.pdf (137.61 KB)