Received message - invitation

Procurement procedure Poloautomatický mikrotvrdoměr - 2011/0005
Sender
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 21.04.2011 13:15:20
Subject Invitation

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAJÁZKY MALÉHO ROZSAHU "POLOAUTOMATICKÝ MIKROTVRDOMĚR - 2011/0005"
dle ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách


Attachments
- výzva.pdf (137.61 KB)