Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0007
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2015 10:40:32
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel obdržel dodatečné dotazy, na které odpovídá, viz příloha.


Přílohy
- DD III.docx (131.63 KB)