Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0007
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2015 15:23:13
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz, na který odpovídá v příloze níže.


Přílohy
- DD I.docx (132.64 KB)