Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka MW rozkladného zařízení 2012/0004
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2012 15:59:04
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky-MW rozkladného zařízeníb.doc (259.50 KB)