Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích /vzdělávací film/- 2012/0002
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2012 14:14:43
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích /vzdělávací film/- 2012/0002


Přílohy
- vyzva.doc (357.00 KB)