Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Laboratorní titrátor - 2011/0081
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2011 09:23:15
Předmět Výzva

Univerzita Jana Evangelsity Purkyně Vám tímto v souladu s ustanovením §12 zákona oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku pod názvem

„Laboratorní titrátor - 2011/0081


Přílohy
- vyzva.doc (64.00 KB)