Received message - invitation

Procurement procedure Laboratorní titrátor - 2011/0081
Sender
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 25.11.2011 09:23:15
Subject Invitation

Univerzita Jana Evangelsity Purkyně Vám tímto v souladu s ustanovením §12 zákona oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku pod názvem

„Laboratorní titrátor - 2011/0081


Attachments
- vyzva.doc (64.00 KB)