Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Natočení audiovizuálního didaktického materiálu 2013/0077
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2013 10:34:18
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky.doc (329.00 KB)