Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroj na měření rychlosti vody v řece – 2013/0056
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2013 13:19:28
Předmět Výzva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)


Přílohy
- Vyzva.doc (77.00 KB)