Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP - 2013/0073

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 273
Systémové číslo: P13V00000064
Evidenční číslo zadavatele: 2013/0073
Počátek běhu lhůt: 27.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP - 2013/0073
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení Projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, pořízení veškerých potřebných podkladů a vyjádření pro podání žádosti o stavení povolení v katastrálním území Ústí nad Labem) a Dokumentace pro provádění stavby adaptace 2. NP budovy VIKS pro vytvoření nových výukových prostor FSE UJEP v areálu Kampus UJEP. Dále je předmětem výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu provádění stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky