Veřejná zakázka: Sběr, přeprava a zpracování odpadu UJEP pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024 - 2023/0095

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2365
Systémové číslo: P23V00000122
Evidenční číslo zadavatele: 2023/0095
Datum zahájení: 11.10.2023
Nabídku podat do: 23.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběr, přeprava a zpracování odpadu UJEP pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024 - 2023/0095
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je převzetí odpadů kategorie O objednatele podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, s primárním zaměřením na pravidelný svoz směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu objednatele, k dalšímu nakládání s tímto odpadem v souladu s platnou legislativou. Předmětem této veřejné zakázky je, za podmínek specifikovaných v závazné Rámcové dohodě o sběru, přepravě a zpracování odpadu, převzetí specifikovaných druhů odpadu a zajištění jejich přepravy ze sjednaného shromažďovacího místa objednatele do zařízení určeného k nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou, viz rámcová dohoda a její přílohy č. 1 až 5.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu určitou (1 rok).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky