Veřejná zakázka: Pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům pro projekt OP VaVpI – 2013/0011

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 222
Systémové číslo: P13V00000013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349591
Počátek běhu lhůt: 27.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům pro projekt OP VaVpI – 2013/0011
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům k elektronickým časopisům pro oblast přírodních věd, technických věd a lékařství - Oxford Journals STM, Oxford Journals Science Archive a Medicine Archive a Cambridge Journals STM uvedených v příloze č. 4 – specifikace elektronických periodik pro potřeby projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0229) v rámci OP VaVpI.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění na základě § 23
  odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“):

  Zadavatel, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem odůvodňuje zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění na pořízení elektronických informačních zdrojů.

  Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění je pořízení elektronických informačních zdrojů Oxford Journals STM a Cambridge Journals STM pro potřeby projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (CZ.1.05/3.2.00/12.0229) v rámci OP VaVpI. Díky projektu budou získány kolekce STM (přírodní vědy, technika, lékařství) a uživatelům tak bude poskytnut přístup k úplnému portfoliu časopisů vydávaných Oxford University Press a Cambridge University Press.

  Výše jmenované elektronické informační zdroje představují jasně definované a mezinárodně uznávané standardní zdroje publikací ve svém oboru a poskytují svým uživatelům garantovaný a nenahraditelný přístup k unikátním celosvětovým databázím vědeckých publikací, ke kterým nelze na trhu najít žádný srovnatelný ekvivalent.

  Oxford University Press a Cambridge University Press jsou dvě celosvětově renomovaná vědecká nakladatelství se staletou tradicí. Jejich časopisy obsahují nejnovější výsledky výzkumu z širokého spektra vědeckých oborů, jsou recenzované, jsou vydávané vědeckými společnostmi, mají celosvětový význam, mnohé dosahují vysokého impakt faktoru.

  Popis produktu Oxford Journals STM Collection
  Kolekce umožňuje uživatelům přístup k na míru ušitému balíčku časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd.
  Medicine Collection (v roce 2012 celkem 73 časopisů): mezinárodní pokrytí, tituly s vysokým IF, celá řada oborů včetně onkologie, kardiologie, neurologie, epidemiologie a reprodukční medicíny, revmatologie, anestezie, gerontologie a veřejného zdraví. Obsahuje vysoce citované a prestižní časopisy, které využijí pracovníci v klinickém i výzkumném prostředí.

  Life Sciences Collection (v roce 2012 celkem 36 časopisů): pokrývá celou řadu oborů od molekulární a výpočetní biologie až po botaniku, mořskou biologii a behaviorální ekologii.

  The Mathematics & Physical Sciences Collection (v roce 2012 celkem 30 časopisů): obsah pokrývá oblast čisté a aplikované matematiky a radiologii. Zahrnuje specializované oblasti jako je biostatistika, matematická fyzika, matematický management a matematická medicína.

  Popis produktu Cambridge Journals STM Collection
  Cambridge University Press vydává v současné době více než 280 recenzovaných odborných časopisů určených pro celosvětový trh. Časopisy Cambridge University Press obsahují nejnovější výsledky výzkumu z širokého spektra vědeckých oborů a jsou dostupné po celém světě v tištěné podobě i online. Všechny časopisy jsou recenzované a více než 60 % z nich publikují vědecké společnosti.


  Výběr výše jmenovaných elektronických informačních zdrojů byl proveden před podáním projektové žádosti, projekt je na nich založen, přičemž cíle projektu a naplnění monitorovacích indikátorů nelze bez využití těchto zdrojů splnit. Právě s ohledem na tyto dva konkrétní elektronické informační zdroje byl i projekt schválen výběrovou komisí, tzn., že naopak v případě, že by projektový záměr obsahoval pouze obecné vymezení elektronického informačního zdroje, nebylo by možné projekt vůbec odpovědně vyhodnotit. Důvodem využití jednacího řízení bez uveřejnění je tak dosažení co nejvýhodnějších finančních a licenčních podmínek pro nákup zdrojů jmenovitě uvedených v daném projektu.  Výhradním zástupcem a distributorem Oxford University Press a Cambridge University Press pro Českou republiku je společnost Albertina icome Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 612/16, IČ: 49612158.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že jediné možné je realizovat zadávací řízení dle
  § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
  v platném znění (dále jen „zákon“).
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 963 537 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky