Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa -2021/0108

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1907
Systémové číslo: P21V00000120
Datum zahájení: 11.10.2021
Nabídku podat do: 05.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa -2021/0108
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce komunikace v ul. Mendělejevova včetně výstavby VO a dopravního zařízení. Délka upravované komunikace bude 175 m, se šířkou vozovky 7 m a uličního chodníku 1,7 m. Vozovka bude mít kryt z asfaltového betonu, podkladní vrstvy z kameniva, podloží vylepšeno vápnem. Odvodnění komunikace bude přes uliční vpusti do kanalizace. V trase komunikace se obnoví veřejné osvětlení v návaznosti na nově vybudované VO přilehlých objektů. Na komunikaci se provede nové dopravní značení. Stávající parkoviště osobních automobilů na pozemku č.p. 491/1 zůstane zachováno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 911 909 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy