Public contract: Dodávka kancelářských židlí pro projekt U21 - Reproreg - 2020/0087

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 1767
System number: P20V00000116
Contracting authority registration number: 2020/0087
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-040721
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2026
Date of commence: 22.10.2020
Tender submit to: 03.11.2020 10:00
Cancel date: 11.11.2020

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka kancelářských židlí pro projekt U21 - Reproreg - 2020/0087
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání nábytku (kancelářských židlí) pro projekt OP VVV "U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208. Konkrétně se jedná o dodání 6 kusů kancelářských židlí.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 20 661 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses