Smlouva: Dodávka počítačů pro PřF UJEP v DNS - 2016/0110

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 78
Datum uzavření smlouvy: 05.01.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 26 198,00
Cena v Kč vč. DPH: 31 699,58
Zadávací řízení: Dodávka počítačů pro PřF UJEP v DNS - 2016/0110

Název (předmět)

Dodávka počítačů pro PřF UJEP v DNS - 2016/0110

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 4 (možno repasovaných) PC pro Katedru geografie PřF UJEP.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy