Smlouva: Poskytování právních služeb pro výběr zhotovitele stavby UJEP – Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2016/0044

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 45
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 792 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 958 320,00

Název (předmět)

Poskytování právních služeb pro výběr zhotovitele stavby UJEP – Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2016/0044

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb advokáta podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů s jedním dodavatelem na služby související s výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ (dále „CPTO“) spočívající v zajištění výkonu zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení včetně zastupování zadavatele ve správním řízení a to vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. října 2016. Nejvyšší přípustná cena projektu administrované nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle výše uvedeného je 549 200 000,- Kč vč. DPH. Zadavatel předpokládá financování projektu z programového financování MŠMT (ISPROFIN) a zadávací řízení projektu se bude řídit pravidly pro zadávání veřejných zakázek dle stanoveného programu a v souladu se zákony ČR.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy