Smlouva: Rozšíření diskového pole v DNS - 2016/0039

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 40
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 103 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 125 719,00
Zadávací řízení: Rozšíření diskového pole v DNS - 2016/0039

Název (předmět)

Rozšíření diskového pole v DNS - 2016/0039

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je rozšíření stávajícího diskového pole o dalších 72TB.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy