Smlouva: Výpočtový server pro FŽP UJEP v DNS - 2016/0001

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 30
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 269 369,32
Cena v Kč vč. DPH: 325 936,88
Zadávací řízení: Výpočtový server pro FŽP UJEP v DNS - 2016/0001

Název (předmět)

Výpočtový server pro FŽP UJEP v DNS - 2016/0001

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání Individuálně na míru sestavený výpočtový server osaditelný bez nutnosti budoucí náhrady již nainstalovaných komponentů (tj. jen přidáváním komponentů).

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy