Smlouva: Výkon dozoru TDI a BOZP Stavební úpravy a rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 1. Etapa – 2015/0108

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2
Datum uzavření smlouvy: 13.10.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 30 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 36 300,00
Zadávací řízení: Výkon dozoru TDI a BOZP Stavební úpravy a rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 1. Etapa – 2015/0108

Název (předmět)

Výkon dozoru TDI a BOZP Stavební úpravy a rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 1. Etapa – 2015/0108

Stručný popis

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví a k výkonu technického dozoru a inženýrské činnosti při realizaci a ukončení stavby s názvem Stavební úpravy a rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 1. Etapa.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy