Smlouva: Dodání disků do diskového pole pro CI v DNS – 2019/0041

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 191
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 45 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 54 692,00
Zadávací řízení: Dodání disků do diskového pole pro CI v DNS – 2019/0041

Název (předmět)

Dodání disků do diskového pole pro CI v DNS – 2019/0041

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 4 disků kompatibilních s diskovým polem NetApp E2724 HA pro centrum informatiky UJEP.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy