Smlouva: Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0172

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 180
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 47 205,00
Cena v Kč vč. DPH: 57 118,05
Zadávací řízení: Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0172

Název (předmět)

Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0172

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání notebooku, externího disku, monitoru, klávesnice a PC myši pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Univerzita bez bariér“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy