Smlouva: Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0168

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 179
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 161 770,00
Cena v Kč vč. DPH: 195 741,70
Zadávací řízení: Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0168

Název (předmět)

Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0168

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání běžné laserové tiskárny, multifunkčního zařízení, 2 projektorů 4K, skeneru, switche – 24 portů (připojení LAN), 2 barevných tiskáren, černobílé tiskárny a zvukové karty pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy