Smlouva: Dodávka projektorů pro MOPR FUD v DNS - 2018/0154

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 173
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 192 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 232 320,00
Zadávací řízení: Dodávka projektorů pro MOPR FUD v DNS - 2018/0154

Název (předmět)

Dodávka projektorů pro MOPR FUD v DNS - 2018/0154

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 3 projektorů, vč. příslušenství pro Fakultu umění a designu UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy