Smlouva: Dodávka počítačů a monitorů pro MOPR v DNS - 2018/0139

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 172
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 723 948,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 505 977,00
Zadávací řízení: Dodávka počítačů a monitorů pro MOPR v DNS - 2018/0139

Název (předmět)

Dodávka počítačů a monitorů pro MOPR v DNS - 2018/0139

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání počítačů a monitorů pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy