Smlouva: IT technika pro projekty OP VVV STUVIN a INVUST v DNS – 2018/0153

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 170
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 324 450,00
Cena v Kč vč. DPH: 392 585,00
Zadávací řízení: IT technika pro projekty OP VVV STUVIN a INVUST v DNS – 2018/0153

Název (předmět)

IT technika pro projekty OP VVV STUVIN a INVUST v DNS – 2018/0153

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání IT techniky pro projekty OP VVV „STUVIN“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735, a „INVUST“, reg. č. CZ02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy