Smlouva: Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 167
Datum uzavření smlouvy: 10.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 34 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 41 382,00
Zadávací řízení: Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125

Název (předmět)

Tisk a dodání diáře v AJ v DNS – 2018/0125

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je grafické zpracování, náhled, korektura, tisk a dodání diáře v anglickém jazyce pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy