Smlouva: Upgrade audiovizuální techniky a pořízení centrálního promítacího plátna v aule Jaroslava Kubisty PF UJEP (CANA) v DNS – 2018/0092

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 156
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 783 935,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 340 722,00
Zadávací řízení: Upgrade audiovizuální techniky a pořízení centrálního promítacího plátna v aule Jaroslava Kubisty PF UJEP (CANA) v DNS – 2018/0092

Název (předmět)

Upgrade audiovizuální techniky a pořízení centrálního promítacího plátna v aule Jaroslava Kubisty PF UJEP (CANA) v DNS – 2018/0092

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je upgrade audiovizuální techniky a pořízení centrálního promítacího plátna v aule CANA odpovídající technickému vymezení (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace) a jejího příslušenství pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Předmětem veřejné zakázky je i instalace, kompletní uvedení do provozu, zapojení do stávajícího systému, servisní požadavky, záruky a zpracování dokumentace skutečného stavu.
Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávající AV technikou a řídicím systémem. Plnění nabízené účastníkem zadávacího řízení musí vyhovovat uvedeným minimálním technickým parametrům. Modifikace adekvátními modely s vyššími technickými parametry jsou akceptovatelné. Seznámení se zadáním a stávajícím stavem AV techniky zadavatel umožní prostřednictvím prohlídky místa plnění.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy