Smlouva: Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a promítacích pláten pro MOPR v DNS – 2018/0106

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 155
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 035 295,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 252 707,00
Zadávací řízení: Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a promítacích pláten pro MOPR v DNS – 2018/0106

Název (předmět)

Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a promítacích pláten pro MOPR v DNS – 2018/0106

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání a instalace interaktivních tabulí, projektorů a promítacích pláten pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Zadavatel umožní prohlídky míst plnění.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy