Smlouva: Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0097

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 151
Datum uzavření smlouvy: 17.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 378 465,00
Cena v Kč vč. DPH: 457 943,00
Zadávací řízení: Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0097

Název (předmět)

Dodávka IT zařízení pro MOPR v DNS – 2018/0097

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 5 kusů dual – band AP WIFI, 12 kusů dual – band WIFI adv. a 3 kusů switchů (přepínačů) 10GB 24 Port pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555 a dodání 7 kusů dual – band AP WIFI pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy