Smlouva: Server 64 jader pro ANSYS + ADAMS v DNS - 2017/0094

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 124
Datum uzavření smlouvy: 27.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 619 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 749 595,00
Zadávací řízení: Server 64 jader pro ANSYS + ADAMS v DNS - 2017/0094

Název (předmět)

Server 64 jader pro ANSYS + ADAMS v DNS - 2017/0094

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání serveru 64 jader pro provoz ANSYS + ADAMS pro OP VVV pro projekt U21- Kvalitní infrastruktura, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy