Contract: Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Contract information

state in E-ZAK Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 121
Date of contract conclusion: 27.11.2017
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 114 245,00
Price in CZK with VAT: 138 236,00
Procurement procedure: Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Title (subject)

Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Brief description

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 3 externích disků pro OVZ, multifunkční tiskárny pro FSE, 3 kancelářských počítačů All in One s OS pro KBO PF, kancelářského počítače pro práci s větším množstvím dat a aplikací s OS a dataprojektoru pro PF, počítače s OS a tiskárny pro sportovní halu PF, notebooku pro KTVS PF, vertikální bezdrátové myši, bezdrátové klávesnice, mechaniky DVD R/RW DL externí zapisovací a disku SSD 240 GB pro IO, 2 přenosných disků 1TB pro KI PřF, notebooku s dokovací stanicí pro FZS.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments