Smlouva: Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 121
Datum uzavření smlouvy: 27.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 114 245,00
Cena v Kč vč. DPH: 138 236,00
Zadávací řízení: Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Název (předmět)

Dodávka IT zařízení v DNS - 2017/0105

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání 3 externích disků pro OVZ, multifunkční tiskárny pro FSE, 3 kancelářských počítačů All in One s OS pro KBO PF, kancelářského počítače pro práci s větším množstvím dat a aplikací s OS a dataprojektoru pro PF, počítače s OS a tiskárny pro sportovní halu PF, notebooku pro KTVS PF, vertikální bezdrátové myši, bezdrátové klávesnice, mechaniky DVD R/RW DL externí zapisovací a disku SSD 240 GB pro IO, 2 přenosných disků 1TB pro KI PřF, notebooku s dokovací stanicí pro FZS.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy