Smlouva: Potisk a dodávka billboardů v DNS – 2017/0101

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 119
Datum uzavření smlouvy: 15.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 15 125,00
Zadávací řízení: Potisk a dodávka billboardů v DNS – 2017/0101

Název (předmět)

Potisk a dodávka billboardů v DNS – 2017/0101

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je potisk a dodávka 5 billboardů pro potřeby povinné publicity v rámci OP VVV pro projekt Invust (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678), U21 - CBEO (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495), U21 - UniBar (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472), REG BE reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689, U21 - KI reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy