Smlouva: Nákup výpočetního PC určeného pro náročné výpočty pomocí GPU v DNS - 2017/0083

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 118
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 62 807,00
Cena v Kč vč. DPH: 75 996,47
Zadávací řízení: Nákup výpočetního PC určeného pro náročné výpočty pomocí GPU v DNS - 2017/0083

Název (předmět)

Nákup výpočetního PC určeného pro náročné výpočty pomocí GPU v DNS - 2017/0083

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání výpočetního PC určeného pro náročné výpočty pomocí GPU pro PřF UJEP.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy