Smlouva: Implementace dat do systému AMI – 2015/0134

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 264 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 319 682,00

Název (předmět)

Implementace dat do systému AMI – 2015/0134

Stručný popis

Předmětem zakázky je vložení dat v oblasti bezpečnosti (revizní data, požární ochrana, požární zprávy, přístupové systémy) a reklamací (data ze mluv - systém hlášení expiračních dat záruk, fotodokumentace, vklad dat pro správu reklamačních událostí). Vklad dat grafických dispozic. Vklad dat havarijního preventivního plánování. Vklad dat stavebních akcí a zařízení, propojení dat se systémem ASPE. Rozsah dat: data ze smluv pro 24 objektů UJEP - zpracování cca 300 smluv,
85 realizovaných investičních akcí (záruky, revize).

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy