Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových prostor FUD v Kampusu UJEP.

Stávající objekt Fakulty umění a designu se nachází v severní části Kampusu u výjezdu do ulice Resslova a České mládeže. Jedná se o podsklepený objekt se dvěma podzemními podlažími a šesti nadzemními podlažími. Je nezbytně nutné řešit sanaci vlhkosti obvodového zdiva a prostor v 1. a 2. PP, výměnu elektroinstalace, výmalbu chodeb a schodišťových prostor celého objektu a vybudování informačních systémů celého objektu. Prostory 1. PP jsou užívány jako dílny a sklady pro výuku. Druhé podzemní podlaží se nachází pouze pod částí objektu, větší část podlaží není podsklepená. Ve 2. PP jsou umístěny strojovny vzduchotechniky, sklady, dílna údržby, směšovací stanice, šatna se sociálním zázemím pro údržbu a technický kanál. 2. PP není užíváno pro výuku studentů a ani v budoucnu se s výukou studentů v těchto prostorách neuvažuje. Prostory budou i nadále užívány pouze pro potřeby údržby objektu včetně potřebného zázemí.

Navrhovaná rekonstrukce zamezí postupující degradaci omítek řešených prostorech, vzniku plísní a tím nevyhovujícím pracovním podmínkám pro zaměstnance UJEP. V případě neprovedení těchto prací nebude možno v budoucnu tyto prostory dále využívat.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a slepém výkazu výměr, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Lukáš Potměšil
tel: +420 475 286 391
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.03.2023 10:00
Datum zahájení: 14.02.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: